Historiker

Forfatter

Foredragsholder

Danmarks førende middelalderjournalist